Telefonní kontakty

01

+420 553 684 685

Místnost

01

R-112

doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.

Email: artur.sergyeyev@math.slu.cz

Vedoucí oddělení geometrie a matematické fyziky  /  Head of Department of Geometry and Mathematical Physics

Primární vědecké zájmy: integrabilní systémy, symetrie, zákony zachování

Primary research interests: integrable systems, symmetries, conservation laws

Klíčová publikace / Key publication:

A. Sergyeyev, New integrable (3+1)-dimensional systems and contact geometry, Lett. Math. Phys. 108 (2018), no. 2, 359-376 (arXiv:1401.2122)

V současnosti je školitelem doktorandů Pavla Holby a Jakuba Vašíčka. / Advisor of Ph.D. students Pavel Holba and Jakub Vašíček.

Viz také tuto stránku. / See also this web page.


Pracoviště

01

Oddělení geometrie a matematické fyziky

docent

Matematický ústav v Opavě

Oddělení geometrie a matematické fyziky