doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

Email: artur.sergyeyev@math.slu.cz

Primární vědecké zájmy: integrabilní systémy, symetrie, zákony zachování

Klíčová publikace: A. Sergyeyev, New integrable (3+1)-dimensional systems and contact geometry, Lett. Math. Phys. 108 (2018), no. 2, 359-376 (arXiv:1401.2122)

V současnosti je školitelem doktorandů Pavla Holby a Jakuba Vašíčka.

Viz také tuto stránku.


Pracoviště

01

Oddělení geometrie a matematické fyziky

docent

Matematický ústav v Opavě

Oddělení geometrie a matematické fyziky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 685

Místnost

01

R-112