Telefonní kontakty

01

+420 553 684 685

Místnost

01

R-112

prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc.

Email: artur.sergyeyev@math.slu.cz

Vedoucí oddělení geometrie a matematické fyziky  /  Head of Department of Geometry and Mathematical Physics

Klíčová publikace / Key publication (viz také související slajdy / see also recent slides ) :

New integrable (3+1)-dimensional systems and contact geometry, Lett. Math. Phys. 108 (2018), no. 2, 359-376 (arXiv:1401.2122)

V současnosti je školitelem doktorandů Pavla Holby a Jakuba Vašíčka / Advisor of Ph.D. students Pavel Holba and Jakub Vašíček.

Viz také tuto stránku / See also this web page


Pracoviště

01

Oddělení geometrie a matematické fyziky

profesor

Matematický ústav v Opavě

Oddělení geometrie a matematické fyziky