Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a na vědecké přípravě studentů matematických doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti globální analýzy, diferenciální geometrie, matematické fyziky a v příslušných hraničních oborech.

Vedoucí oddělení:

Vědecko-pedagogičtí pracovníci:

Studenti doktorského studia: