Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic.

Vedoucí oddělení:

Vědecko-pedagogičtí pracovníci:

Studenti prezenční formy doktorského studia: