Telefonní kontakty

01

+420 553 684 670

Místnost

doc. Roman Popovych, D.Sc.

Email: roman.popovych@math.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení geometrie a matematické fyziky

docent

Matematický ústav v Opavě

Oddělení geometrie a matematické fyziky