Telefonní kontakty

01

+420 553 684 687

Místnost

01

R-206

RNDr. Petr Vojčák, Ph.D.

Email: petr.vojcak@math.slu.cz

Position:

Assistant Professor

Curriculum vitae:


Pracoviště

01

Oddělení geometrie a matematické fyziky

odborný asistent

Matematický ústav v Opavě

Oddělení geometrie a matematické fyziky