2020

  • Popularizace matematiky, projekt na roky 2019–2020 s rozpočtem 405 tis. Kč z toho 202,5 tis. Kč (2019), 202,5 tis. Kč (2020).

Řešitel M. Málek

  • Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě, celouniverzitní projekt na rok 2019-2020 s rozpočtem 2 275 tis. Kč, z toho pro MÚ 125 tis. Kč (2019), 125 tis. Kč (2020).

Řešitel za MÚ M. Málek

2018

  • 0401/2016 Popularizace matematiky, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 880 tis. Kč z toho 280 tis. Kč (2016), 300 tis. Kč (2017), 300 tis. Kč (2018).

Řešitel M. Málek

  • 4/2016 Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě, celouniverzitní projekt na rok 2016-2018 s rozpočtem 2 500 tis. Kč, z toho pro MÚ 100 tis. Kč (2016), 85 tis. Kč (2017), 84 tis. Kč (2018).

Řešitel M. Málek

2015

Informační a komunikační technologie

  • 2. Inovace laboratoří výpočetní techniky, rozpočet 950 tis. Kč.

Řešitel M. Málek