Pro specializace bakalářského studijního programu Matematické metody v krizovém řízení a Matematické metody v ekonomii existují oblasti hlavních pracovních pozic, na něž Vás studium a absolutorium uvedeného oboru připraví. A také oblasti doplňujících pracovních pozic, na něž Vás studium a absolutorium uvedeného oboru může připravit. Tato možnost je těsně svázána s volbou povinně volitelných případně volitelných předmětů v rámci studia. Oblasti hlavních a doplňujících pracovních pozic pro obě specializace jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tabulka 1 Oblasti hlavních a doplňujících pracovních pozic

Specializace
Hlavní pracovní pozice
Doplňující pracovní pozice
Matematické metody v krizovém řízení
krizové řízení
IT, statistika, finance a pojišťovnictví, logistika
Matematické metody v ekonomii
ekonomieIT, statistika, finance a pojišťovnictví, logistika

Typické pracovní pozice absolventů obou specializací (v uvedených oblastech pracovních pozic) jsou následující:

Specializace Matematické metody v krizovém řízení

Hlavní pracovní pozice

  • Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy.
  • Doplňující pracovní pozice (dané volbou povinně volitelných a volitelných předmětů)

    Specializace Matematické metody v ekonomii

    Hlavní pracovní pozice

    Doplňující pracovní pozice (dané volbou povinně volitelných a volitelných předmětů)