je nezávislá státní instituce, jejímž posláním je podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů každoročně poskytuje finanční podporu na  vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

GA ČR podporuje základní výzkum v pěti základních oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy.

Typy grantových projektů:

  • standardní
  • juniorské
  • mezinárodní - LA granty
  • mezinárodní - bilaterální
  • EXPRO

(postdoktorské a projekty na podporu excelence se v současné době již nevyhlašují)


Vyhlášení veřejných soutěž probíhá vždy jednou za rok, zpravidla v únoru nebo březnu.

Odevzdání dílčí zprávy - zpravidla k 15. lednu roku následujícího po roce, za který je DZ zpracována.

Odevzdání závěrečné zprávy - zpravidla ke 31. lednu roku následujícího po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

Předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje vzniklých z podpory GAČR jakožto poskytovatele - vždy ke 30. dubnu každého roku.


Řešené projekty


Název projektu:
Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech
Registrační číslo projektu:
18-01246S
Hlavní řešitel:
prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc., Univerzita Hradec Králové
Řešitel za SU:
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., Obchodně podnikatelská fakulta
Doba řešení:
2018 - 2020

Název projektu: Oscilace a koherentní jevy v akrečních discích kolem kompaktních objektů a jejich observační podpisy
Registrační číslo projektu: 17-16287S
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2017 - 2019

Název projektu: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku
Registrační číslo projektu: 17-13967S
Hlavní řešitel: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D., Masarykova univerzita
Řešitel za SU: PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2017 - 2019

Název projektu: Jak zničit královo renomé. Utváření a šíření středověké (proti)královské propagandy - příklad českého a římského krále Václava IV. (1361-1419)
Registrační číslo projektu: 16-14990S
Řešitel: Dr. Phil. Klara Hübner, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2016 - 2018

Název projektu: Účty dvora českého a uherského krále Vladislava Jagellonského
Registrační číslo projektu: 16-08176S
Řešitel: Mgr. Petr Kozák, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2016 - 2018

Název projektu: České myšlení o sportu do roku 1939
Registrační číslo projektu: 16-14575
Řešitel: Mgr. Martin Pelc, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2016 - 2018

Název projektu: Konfigurace hmoty akreující v silném gravitačním poli kombinovaném s polem elektromagnetickým
Registrační číslo projektu: 16-03564Y
Řešitel: Daniela Pugliese, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2016 - 2018

Název projektu: Teorie funkcí a teorie operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace II
Registrační číslo projektu: 16-25995S
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Matematický ústav
Doba řešení: 2016 - 2018

Název projektu: Příslušnost k finanční skupině jako faktor ovlivňující výkonnost a riziko bank
Registrační číslo projektu: 16-17796S
Řešitel: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Obchodně podnikatelská fakulta
Doba řešení: 2016 - 2018

Název projektu: Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
Registrační číslo projektu: 14-37086G
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Univerzita Karlova
Řešitel za SU:
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2014 - 2018

Název projektu: Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku
Registrační číslo projektu: 201/12/G028
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., Masarykova univerzita
Řešitel za SU: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Matematický ústav
Doba řešení: 2012 - 2018