Hodnocení vědy a výzkumu

realizuje každoročně Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, podle kterého je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím Informačního systému vědy, experimentálního vývoje a inovací - IS VaVaI.

Rejstřík informací o výsledcích - RIV

je jednou z částí (datovou oblastí) IS VaVaI, ve které jsou shromažďovány informace o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vzniklých řešením výzkumných aktivit podporovaných z veřejných prostředků i výzkumných aktivit, které z veřejných prostředků podporovány nejsou. Slouží pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu a vývoje.

Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+)

je schválená vládou na jejím 107. zasedání dne 8. února 2017 a stanoví nové zásady hodnocení výzkumých organizací. Nový systém hodnocení je zaváděn postupně v letech 2017 - 2019. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Příprava dat do RIV

Novým nástrojem pro přípravu dat do RIV je editační rozhraní VaVER, které nahrazuje původní nástroj Vklap. Aplikace VaVER slouží pouze k přípravě dat - nejedná se o ostrý vstup do databáze (tzn. že nehrozí, že byste mohli omylem smazat data nahraná do RIV). Kdokoliv se může zaregistrovat a vytvořit si tak v aplikaci VaVER svůj účet. Výhodou je, že pak budete mít vždy k dispozici přehled všech svých výsledků, které jste do aplikace vložili.

Postup:

  1. Registrace nového uživatele probíhá na stránce: www.rvvi.cz/registrace (uveďte IČ 47813059 Slezské univerzity v Opavě a váš univerzitní e-mail). Během 24 hodin Vám příjde aktivační e-mail.
  2. Na stránce www.rvvi.cz/prijemce se přihlásíte do aplikace VaVER.
  3. Do aplikace VaVER vložíte výsledky (řiďte se pokyny v manuálu).
  4. Po vložení výsledků provedete Export dat požadovaných výsledků. Systém vám vyexportuje soubor, který předáte na fakultní oddělení vědy a výzkumu (odešlete v příloze e-mailu vyexportovaný soubor s příponou ZIP). Souboru ponechte původní název!

Důležité odkazy