Mezinárodní evaluační panel SU se zřizuje za účelem realizace hodnocení vysokých škol v modulech M3 - M5 podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, která je přílohou č. 5 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+).

Složení Mezinárodního evaluačního panelu pro hodnocení SU

Předseda:

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. - předseda, Vysoká škola ekonomická v Praze

Členové:
prof. Dr. hab. Marek Bojarski, Dr. h. c. - Uniwersytet Wrocławski
prof. Mouez Fodha - Université Paris I Panthéon-Sorbonne
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. - Astronomický ústav Av ČR, v. v. i.
professor Bruno S. Sergi - Harvard University, USA
prof. Dr. Harald Upmeier - Philipps-Universität Marburg
prof. Dr. Norbert Richard Wolf, Dr. h. c. mult. - Universität Würzburg, Germany

Zástupce MŠMT:

PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D.