TAČR (Technologická agentura ČR)

Program Éta


Název projektu:
Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst
Registrační číslo projektu: TL01000015
Řešitel: Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., Fakulta veřejných politik
Doba řešení: 1. 4. 2018 - 31. 5. 2020


Ministerstvo kultury

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 - 2022 (NAKI II)


Název projektu:
Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy
Registrační číslo projektu: DG18P02OVV017
Řešitel: doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2022


Název projektu: Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace
Registrační číslo projektu: DG18P02OVV067
Řešitel:
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení:

1. 3. 2018 - 31. 12. 2022


Název projektu: Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
Registrační číslo projektu: DG18P02OVV057
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Řešitel za SU: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1. 3. 2018 - 31. 12. 2021


Název projektu: Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice
Registrační číslo projektu: DG18P02OVV054
Hlavní řešitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Univerzita Karlova
Řešitel za SU: prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Fakulta veřejných politik
Doba řešení: 1. 3. 2018 - 31. 12. 2021


Ministerstvo zahraničních věcí

Česko-polské fórum


Název projektu: Joseph  von Eichendorff (1788 - 1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí
Registrační číslo projektu: 92783/2018-OVD
Řešitel:
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018