Projekty Česko-polského fóra v letech 2009 - 2011

Rok 2011:

Název projektu: Středověká opavská a opolská knížata v komarativní perspektivě
Registrační číslo projektu 05_2011_czpl_slu_kn
Řešitel: Mgr. Martin Čapský, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Název projektu: Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století
Registrační číslo projektu: 06_2011_czpl_slu_lit
Řešitel: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Název projektu: Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Registrační číslo projektu: 10_2011_czpl_slu_prihr
Řešitel: doc. PhDr. Helena Kolibová, Ph.D., Fakulta veřejných politik


Rok 2010:

Název projektu: Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Registrační číslo projektu: 10/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě
Řešitel: doc. PhDr. Helena Kolibová, Ph.D., Fakulta veřejných politik

Název projektu: Česká a polská společnost 1918 - 1938. Sociologické reflexe politických a sociálních problémů.
Registrační číslo projektu: 11/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě
Řešitel: PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Fakulta veřejných politik

Rok 2009


Název projektu: Česká a polská společnost 1918 - 1938. Sociologické diskuse a polemiky.
Registrační číslo projektu: 08/2009/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě
Řešitel: PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Fakulta veřejných politik