Výzkumné záměry řešené na SUNázev VZ: Topologické a  analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické  fyzice
Registrační číslo VZ: MSM 4781305904
Řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., Matematický ústav
Doba řešení: 2005 - 2011


Název VZ: Relativistická a částicová fyziky a její astrofyzikální aplikace
Registrační číslo VZ: MSM 4781305903
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2005 - 2009


Název VZ: Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy
Registrační číslo VZ: MSM 4781305905
Řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 2007 - 2011