Telefonní kontakty

01

+420 553 684 270

Místnost

01

B-205

Ing. Jana Malkrabová

Email: jana.malkrabova@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro ekonomiku, správu a řízení projektů

Referent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Oddělení pro ekonomiku, správu a řízení projektů