Pracovníci centra se podílejí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a na vědecké přípravě studentů fyzikálních doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky a v příslušných hraničních oborech.

Vedoucí centra

Garanti studijních programů

Bakalářský studijní program Fyzika
Navazující magisterský program Teoretická fyzika
Navazující magisterský program Observační astrofyzika vysokých energií

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti s vědeckou hodností

+420 553 684 280
+420 553 684 304