Telefonní kontakty

01

+420 553 684 284

Místnost

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Email: zdenek.stuchlik@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Fyzikální ústav

profesor

Fyzikální ústav