Telefonní kontakty

01

+420 553 684 293

Místnost

doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.

Email: jan.schee@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

docent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky