Telefonní kontakty

01

+420 553 684 286

Místnost

RNDr. Arman Tursunov, Ph.D.

Email: arman.tursunov@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Odborný pracovník projektu

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky