Telefonní kontakty

01

+420 553 684 290

Místnost

RNDr. Filip Blaschke, Ph.D.

Email: filip.blaschke@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

odborný asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky