Telefonní kontakty

01

+420 553 684 283

Místnost

prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Email: peter.lichard@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Edukační centrum teoretické fyziky a astrofyziky

profesor

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Edukační centrum teoretické fyziky a astrofyziky