Telefonní kontakty

01

+420 553 684 283

Místnost

prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Email: peter.lichard@fpf.slu.cz

Publikační činnost

https://publons.com/researcher/3032486/peter-lichard/