Telefonní kontakty

01

+420 553 684 262

Místnost

RNDr. Eva Šrámková, Ph.D.

Email: eva.sramkova@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

odborný asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat