Telefonní kontakty

01

+420 553 684 287

Místnost

RNDr. Josef Juráň, Ph.D.

Email: josef.juran@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Edukační centrum teoretické fyziky a astrofyziky

odborný asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Edukační centrum teoretické fyziky a astrofyziky