Telefonní kontakty

01

+420 553 684 280

02

+420 553 684 304

Místnost

RNDr. Jan Novotný, Ph.D.

Email: jan.novotny@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

odborný asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky