Telefonní kontakty

01

+420 553 684 295

Místnost

Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Email: martin.urbanec@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

odborný asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat