Telefonní kontakty

01

+420 553 684 280

Místnost

RNDr. Martin Blaschke, Ph.D.

Email: martin.blaschke@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

odborný asistent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky