Studentská grantová agentura slouží studentům doktorského studia k financování jejich vědeckých projektů. Vedoucí týmu podobně jako jeho členové jsou studenti doktorského studia. Žádost je hodnocena dle kvality projektu a výstupů, kvality řešitelského týmu, navrhovatele a mentorů, vědecké závažnosti a aktuálnosti, reálnosti cílů, koncepce a metodiky řešení i dle přiměřenosti finančních nákladů. Finanční prostředky jsou přiděleny vždy na jeden akademický rok.

Pravidla grantové soutěže jsou stanovena Směrnicí rektora č. 4/2020. Evidenci projektů za FÚ zajišťuje Referát pro vědu a zahraniční styky, evidenci za SU pak rektorátní Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Projekty řešené v akademickém roce 2021/2022

  • SGF/1/2021 Temperature anisotropies of the CMBR due to the Ress-Sciama effect (řešitel Mgr. Evariste Boj).
  • SGF/2/2021 Light curve of extended hot-spot on circular and general orbit around Kerr black hole with refractive Firewall instead of horizon (řešitel Sudipta Hensh, MSc.).
  • SGF/3/2021 Hunting for a new phenomenology in soliton-soliton scattering (řešitel Mgr. Ondřej Nicolas Karpíšek).

Projekty řešené v akademickém roce 2020/2021

  • SGF/1/2020 Influence of magnetic field on the structure of thin accretion disk (řešitelka Mgr. Debora Lančová).
  • SGF/2/2020 Development of the EXPERT root Framework for simulation and data analysis (řešitel Mgr. Ivan Muzalevskii).
  • SGF/3/2020 Light Curve of Radiative Source Orbiting Regular Black-holes (řešitel Mgr. Dmitriy Ovchinnikov).
  • SGF/4/2020 Large scale investigation of variability in observatinal data with chaotic dynamics (řešitel Mgr. Radim Pánis).