Student může vyjet na studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v celkové délce 12 měsíců v rámci jednoho studijního cyklu (bakalářského, magisterského nebo doktorského).

Studijní pobyt

Studijního pobytu se může zúčastnit student, který je řádně zapsán ke studiu na SU a má úspěšně ukončen 1 ročník bakalářského studijního programu.  Pobytu se mohou účastnit studenti prezenční, kombinované i distanční formy studia. Studijní pobyt v zahraničí musí trvat 3-12 měsíců v období od 1 června do 30 září následujícího roku. Pobyt musí být realizován na zahraničních univerzitách, s nimiž má SU uzavřenu inter-institucionální smlouvu. 

Praktická stáž

Praktické stáže se může zúčastnit student, který je řádné zapsán ke studiu na SU a to jak v prezenční tak kombinované i distanční formě studia. Je určena studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia. Praktická stáž musí trvat 2-12 měsíců. Praktická stáž může být realizována na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v organizaci z praxe (podniky, školy, úřady, zdravotnická zařízení atd.). Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu.