Zájemci o praktickou stáž Erasmus+ se mohou přihlásit do výběrového řízení prostřednictvím Mobilitního systému SU.

Stáž si student zajišťuje sám v kooperaci s fakultní koordinátorkou. Stáž může vykonávat na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v organizaci z praxe (podniky, školy, úřady, zdravotnická zařízení atd.).

Nabídka pracovních stáži je k dispozici také zde.

Studenti, kteří byli vybráni k účastnit programu Erasmus+ postupují dle instrukcí fakultních koordinátorek a harmonogramu a informací přijímající univerzity.

PŘED MOBILITOU vyplní:

  • Learning Agreeemnt for Traineeships – trojstranná dohoda mezi studentem, SU a přijímající organizací.
  • Účastnickou smlouvu – je podkladem pro vyplacení grantu a obsahuje práva a povinnosti účastníka mobility Erasmus+. Účastnickou smlouvu student generuje z Mobilitního systému SU. Informace o výši grantu jsou k dispozici zde.
  • OLS jazykové hodnocení – před výjezdem je potřeba vyplnit hodnocení jazykových dovedností v databázi On-line Linguistic Support. Vyplnění jazykového hodnocení je povinnou součástí účasti v programu Erasmus+, ale jeho výsledek nemůže být důvodem pro vyřazení z programu Erasmus+. Více o OLS.

BĚHEM MOBILITY:

  • Prodloužení mobility – v případě, že má student zájem o prodloužení mobility požádá o prodloužení prostřednictvím Mobilitního systému SU nejlépe 1 měsíc před původně plánovaným datem ukončení mobility.

PO SKONČENÍ MOBILITY dodají:

  • Confirmation of mobility period – vystavuje zahraniční organizace – nutno dodat v originále na zahraniční oddělení příslušné součásti SU a sken nahrát do Mobilitního systému SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí. Student má povinnost dodržet délku studijního pobytu, uvedenou v účastnické smlouvě. V případě předčasného návratu (pobyt bude kratší o více než 5 dnů) je student v souladu s pravidly programu Erasmus+ povinen vrátit část stipendia připadající na dny, o které byl pobyt zkrácen.
  • Závěrečná zpráva – vyplňuje student on-line prostřednictví EU Survey. Výzvu k vyplnění zprávy obdrží na svůj e-mail.