• Martin Kůs
  • hlavní
  • 15.01.2020
  • Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita má novou součást. Fyzikální ústav v Opavě

V souladu s rozhodnutím Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě a se schválenou změnou statutu Slezské univerzity v Opavě vznikl k 1. lednu 2020 Fyzikální ústav v Opavě. Ten je vedle Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a Matematického ústavu v Opavě pátou součástí Slezské univerzity v Opavě.
  • Tomáš Lanča
  • hlavní
  • 24.09.2018
  • Fyzikální ústav v Opavě
  • Staženo dne 28.07.2018

Semináře

Programy jednotlivých seminářů