• Jan Novotný
 • hlavní
 • 04.08.2020
 • Fyzikální ústav v Opavě

Probíhá přijímací řízení do programu Multimediální techniky

Až do 31. 8. 2020 přijímá Fyzikální ústav studenty do nově akreditovaného programu Multimediální techniky. Kvůli koronavirové situaci byly přijímací zkoušky pro tento termín přijímacího řízení zrušeny. Maximální počet uchazečů, který je povoleno přijmout, je 20.
 • Jan Novotný
 • hlavní
 • 10.07.2020
 • Fyzikální ústav v Opavě

Vzpomínka na doc. RNDr. Jiřího Langera, CSc.

Ještě v dubnu či květnu tohoto roku jsme v telefonickém hovoru spolu s Jirkou Langerem rozebírali – mimo jiné – první dvě sloky básně „You are old, Father William“ z Alenky v říši divů, včetně Jirkova autentického zážitku vztahujícího se k obsahu básně. Náramně jsme se přitom bavili, a mně připadalo, že tyto hovory s Jirkou, třebaže tou dobou již vážně nemocným, se budou moci konat „again and again“, jak se píše v oné básni. Naděje ukončila smutná červnová zpráva o jeho skonu z Ústavu teoretické fyziky MFF Univerzity Karlovy, na němž celoživotně působil.
 • Jan Novotný
 • hlavní
 • 03.07.2020
 • Fyzikální ústav v Opavě

Probíhá přijímací řízení do programů Fyzika a Teoretická fyzika

Až do 31. 8. 2020 přijímá Fyzikální ústav studenty do nově akreditovaných programů. Bakalářský studijní program Fyzika nabízí dvě specializace, první je Astrofyzika a druhá Astronomie a popularizace. Navazující magisterský program Teoretická fyzika disponuje třemi specializacemi, a to Relativistická astrofyzika, Částicová fyzika a Počítačová fyzika.
 • Jan Novotný
 • hlavní
 • 01.07.2020
 • Fyzikální ústav v Opavě

Absolvent fyzikálních oborů Ondřej Durczak Osobností české fotografie roku 2019

22. června 2019 udělila Asociace profesionálních fotografů ČR MgA. et Mgr. Ondřeji Durzcakovi titul Osobnost české fotografie do 30 let. Na druhém a třetím místě se umístily rovněž osobnosti spojené se Slezskou univerzitou, jedna absolventka a jedna studentka Institutu tvůrčí fotografie Vladimíra Kotra a Jana Habalová.
 • Jan Novotný
 • hlavní
 • 01.07.2020
 • Fyzikální ústav v Opavě

Pozvánka na výstavu Krajiny ticha

Od 22. 6. do 30. 8. 2020 probíhá v návštěvnickém centru opavských fakult v OC Breda & Weinstein výstava nazvaná Krajiny ticha. Výstavu pořádá děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. Irena Korbelářová u příležitosti oslav 30. výročí Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. K vidění jsou fotografie prof. Zdeňka Stuchlíka, které tvoří výběr z jeho díla.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 25.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Poběž s námi a Zoo Ostrava pro luskouny!

Slezská univerzita v Opavě zve v rámci své spolupráce se Zoo Ostrava k účasti na již 2. společném charitativním běhu. Tentokráte vybrané prostředky podpoří ohrožený druh luskounů. Výtěžek akce bude z větší části určen na stavbu a provoz záchranného a rehabilitačního centra na Sumatře. Charitativní běh pro všechny bez ohledu na věk a výkonnost se uskuteční v pátek 28. srpna v prostorách Zoo Ostrava.
 • Jan Novotný
 • hlavní
 • 23.06.2020
 • Fyzikální ústav v Opavě

Fyzikální ústav získal vůz pro měření kvality ovzduší

V rámci projektu RESTART získal Fyzikální ústav vůz pro měření kvality ovzduší. Stejně jako ČHMÚ nebo Státní zdravotní ústav můžeme provádět měření v terénu, ať už v Opavě nebo v okolí. Vůz bude využíván hlavně v rámci studijního programu Monitorování životního prostředí, nebo v předmětech jako Environmentální informatika, Fyzikální vlastnosti atmosféry a Ochrana ovzduší.
 • Jan Novotný
 • hlavní
 • 22.06.2020
 • Fyzikální ústav v Opavě

Zahájení výstavy Krajiny ticha

V pondělí 22. 6. 2020 byla zahájena výstava nazvaná Krajiny ticha, kterou pořádá děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. Irena Korbelářová u příležitosti oslav 30. výročí Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. U této příležitosti je prezentována fotografická tvorba prof. Zdeňka Stuchlíka, který působil jako první děkan této fakulty a zároveň první pověřený rektor Slezské univerzity v Opavě. Výstava potrvá až do 30. 8. 2020 a je možné ji nalézt v návštěvnickém centru opavských fakult v OC Breda & Weinstein.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 05.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Naši studenti natáčí s top osobnostmi kraje

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který předá pomyslnou štafetu populárnímu zpěvákovi s exotickým jménem Mirai. Ten dále vyzve …Ale to již v této chvíli nesmíme prozradit. Uvedená jména jsou však jen malou ochutnávka „hereckého“ obsazení, se kterým aktuálně pracují naši studenti oboru Multimediální techniky. Praktickou výuku a multimediální praxi obohatilo natáčení se známými osobnostmi kraje pro projekt připravovaný krajskou destinační společností MS Tourism, s.r.o. a Slezskou univerzitou v Opavě. Jejím cílem by mělo být přitáhnout do kraje více turistů.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 08.05.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Jak se žije na univerzitě: 5. díl

Dnes vám přinášíme poslední, tedy pátý díl cyklu Jak se žije na univerzitě, který mapuje životy studentů, pedagogů a dalších pracovníků univerzity v tomto nelehkém období.