doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

děkan

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

statutární zástupce

proděkan pro vědu a výzkum

doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

doc. Mgr. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.

proděkan pro studijní a sociální záležitosti

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

proděkan pro zahraniční styky

Ing. Dagmar Kloknerová

tajemník fakulty