Složení Vědecké rady SU OPF pro funkční období 2023 - 2027

 • Předseda: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., děkan
 • Tajemník: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum

Interní členové:

 • doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D., Katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě
 • doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Katedra financí a účetnictví
 • doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
 • doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomie a veřejné správy
 • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., vedoucí Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., Katedra financí a účetnictví
 • doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., prorektor Slezské univerzity v Opavě, vedoucí Katedry financí a účetnictví
 • doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí Katedry informatiky a matematiky
 • Ing. Jana Šimáková, Ph.D., proděkanka pro zahraniční styky

Externí členové:

 • prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., Ústav ekonomie, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 
 • Mgr. Adéla Hradilová, členka představenstva, Moravskoslezské inovační centrum, a.s., Ostrava
 • doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D., Ústav ekonomických věd, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a zahraničí, člen představenstva, Panevropská univerzita, a.s., Ostrava
 • doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 • prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., Katedra ekonomických a manažerských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., vedoucí Katedry podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno
 • Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora, Statutární město Karviná
 • Ing. Přemysl Soldán, CSc., Lead Quality Partner a bezpečnostní ředitel, Tietoevery Czechia, s.r.o., Ostrava
 • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Katedra financí a účetnictví, Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav
 • doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D., Katedra systémového inženýrství, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu, Technická univerzita v Liberci