Jméno uchazeče:
dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.
Název habilitační práce:

Metodologie CCB jako sektorový indikátor bankrotní situace firem v České republice

Přílohy                                                                                 

Termín zahájení:
25. 3. 2022
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 14. dubna 2022 ve složení:
Předseda:
prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Členové:

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava; Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Datum konání VR SU OPF:

Výsledek habilitačního řízení: