Proděkan pro zahraniční styky

Členové

Bc.  Veronika Novotná
Referent pro zahraniční styky
+420 596 398 623
Bc.  Alena Rusinová
Referent pro zahraniční styky
+420 596 398 221
Ing.  Radmila Unucková
Referent pro zahraniční styky
+420 596 398 247