Nabídka zahraničních pobytů na akademický rok 2022/2023

Podmínky

Zahraničních stipendijních pobytů se mohou zúčastnit studenti všech stupňů (Bc., NMgr., PhD.) a forem studia (prezenční a kombinovaná) studující v akreditovaném studijním programu na SU OPF, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení. Studijní pobyt a/nebo pracovní stáž lze realizovat v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia. Studenti mohou vyjet do zahraničí již v 1. ročníku bakalářského studia

Elektronická přihláška

V elektronické přihlášce na studijní pobyt je nutné nahrát:

  • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • motivační dopis v anglickém jazyce v rozsahu 1 A4 (dopis bude obsahovat zdůvodnění výběru partnerské univerzity a vybraných předmětů nebo programu)
  • certifikáty o jazykových zkouškách – volitelná příloha.

Studenti si mohou zvolit dvě zahraniční univerzity. V případě, že kapacita prioritní univerzity bude naplněna, získává student místo na druhé univerzitě.

K podání přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU jsou studentům k dispozici videonávody.

Přihlášky na zahraniční studijní pobyty vyplňte na webu mobility.slu.cz nejpozději do 29. 3. 2022.

Přihlásit se

Workshop: Studuj v zahraničí

Všichni zájemci o zahraniční mobilitu jsou srdečně zváni 22. a 24. března 2022 v 13:00 hodin do místnosti A309 na informační schůzku k výjezdům do zahraničí. Těšit se můžete mj. na zážitky našich studentů nebo povídání zahraničních studentů o své zemi a domovské univerzitě.


Výběrové řízení

  • probíhá formou pohovoru dne 31. března 2022 9:00-11:00 v místnosti A309
  • uchazeči obdrží harmonogram výběrového řízení emailem

Preparatory Course for Student Mobilities

  • po úspěšném výběrovém řízení je nutné absolvovat přípravný kurz pro studentské mobility
  • obsah předmětu je dostupný v IS SU pod zkratkou OPFBPCSM
  • po úspěšném absolvování budou studentovi uděleny 3 ECTS v rámci volně volitelných předmětů