Buddy program poskytuje širokou škálu příležitostí, a to nejen v budování tvých soft skills jako je např. jazyková kompetence a sociální interakce, ale nabízí také benefity na fakultní půdě. Pravidelným kontaktem se zahraničním studentem badík ztrácí ostych v komunikaci s cizími lidmi a konverzace v angličtině už pro něj není žádným strašákem. Badíkem se může stát opravdu kdokoliv. Nezáleží na tom, jestli jsi skvělý řečník, anebo empatický posluchač, jestli jsi prvák nebo čtvrťák, extrovert či introvert.