Stipendium pro talentované uchazeče

 • Mimořádné stipendium bude přiznáno studentům prezenční i kombinované formy studia, kteří ukončili středoškolské vzdělání v daném školním roce a do studia na Slezské univerzitě v Opavě se poprvé zapsali v daném akademickém roce.
 • Každému studentovi, který vyhovuje podmínkám pro přiznání stipendia, bude mimořádné stipendium vypláceno v nejvyšší možné výši za dobu maximálně 10 měsíců v akademickém roce.
 • Výše stipendia je stanovena následovně (stipendia v jednotlivých kategorií se nesčítají):

  a) 2000 Kč měsíčně pro studenty, jejichž celkový aritmetický průměr všech známek na maturitním vysvědčení dosahuje maximálně hodnoty 1,25;
  b) 2000 Kč měsíčně pro studenty, kteří v průběhu svého studia na střední škole získali ocenění v soutěžích pro středoškolské studenty pořádaných Slezskou univerzitou v Opavě nebo jejími součástmi (soutěže o nejlepší odbornou esej, soutěže a aktivity studentských týmů apod.);
  c) 3000 Kč měsíčně pro studenty, kteří byli v průběhu svého studia na střední škole úspěšnými řešitel i krajského kola některé z předmětových soutěží, vyhlašovaných dle§3odst.Ivyhláškyč.55/2005Sb., Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen soutěž „MŠMTČR“);
  d) 5000 Kč měsíčně pro studenty, kteří byli v průběhu svého studia na střední škole úspěšnými řešiteli v ústředním kole soutěže MŠMTČR;
  e) 6000 Kč měsíčně pro studenty, kteří se v průběhu svého studia na střední škole umístili v ústředním kole soutěže MŠMT ČR na 1. - 3. místě.3) .
Další nabídka stipendijních programů rektora
Více info

Prospěchové stipendium

Prospěchovou stipendium je finanční obnos, který získají studenti za dosažení výborných studijních výsledků. Podrobnější pravidla pro udělování stipendií za vynikající studijní výsledky obsahuje vnitřní předpis fakulty.


V akademickém roce je vždy oceněno několik studentů, kteří si rozdělí částku určenou pro příslušný rok (viz. Stipendijní řád ).