Odborné časopisy vydávané nebo spoluvydávané fakultou

Acta academica karviniensia

Obchodně podnikatelská fakulta vydává 2x ročně odborný vědecký časopis Acta academica karviniensia ISSN 1212-415X (Print), ISSN 2533-7610 (Online). Podrobnější informace o časopise naleznete na jejich domovských stranách:

Vědecký časopis E+M Ekonomie a Management (E+M)

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU se podílí na vydávání vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management (E+M), jehož hlavním vydavatelem je Ekonomická fakulta, TU Liberec. Jedná se o vědecký open access časopis, který publikuje vysoce kvalitní originální výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze. Záměrem časopisu je uveřejňovat nové a inspirativní myšlenky, které posouvají hranice existujícího vědeckého poznání. Mezi hlavní oblasti zájmu časopisu patří ekonomie, podniková ekonomika, finance, management, informační management a marketing & obchod. Časopis nabízí teoretické i aplikačně zaměřené příspěvky. Příležitostně publikované přehledové vědecké statě opírající se o již existující poznatky jsou akceptovány pouze v případě, že se opírají o systematickou literární rešerši. Časopis vychází čtyřikrát ročně a všechny příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty. Redakce časopisu důsledně dbá na dodržování pravidel publikační etiky, proto jsou mimo jiné přijímané články kontrolovány službou Crossrefu Similarity Check. Časopis je uváděný v Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (https://clarivate.com).