Přijímací řízení do doktorského studia

Termín přijímací zkoušky 06/2024 pro přihlášky podané a zaplacené do 31.5.2024. Zápis ke studiu proběhne v 06/2024.
Termín přijímací zkoušky 09/2024 pro přihlášky podané a zaplacené do 15.8.2024. Zápis ke studiu proběhne v 09/2024.

Přihláška se podává v eletronické podobě. Uchazeč uvede do přihlášky školitele na základě předchozí konzultace a téma dizertační práce, které si vybere z nabídky rámcových témat.