Institut navazuje na dlouholetou tradici spolupráce Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s podnikatelskou praxí a to zejména s malými a středními podniky. Hlavním úkolem je koordinace výzkumné činnosti akademických pracovníků a studentů v oblasti malého a středního podnikání v součinnosti s lokálními podniky a veřejnou správou. Cílem je zaměřit vědeckovýzkumné úsilí tak, aby výsledky našly uplatnění v praktických aplikacích při řízení hospodářské činnosti konkrétních subjektů. Chceme být platformou pro dialog mezi teorií a praxí, který povede k řešení aktuálních problémů sektoru malého a středního podnikání. Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.

Další informace

Aktuality

Nová zadání Business Gate Academy. Buď toho součástí i ty! Ilustrační obrázek: Nová zadání Business Gate Academy. Buď toho součástí i ty!
 8689
21. 09.
Nová zadání Business Gate Academy. Buď toho součástí i ty!
Všechny aktuality
IIV

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 432
Ing. Tomáš Pražák