Základní požadavky

 • absolvování info schůzky a úvodního školení pro nové buddies
 • zodpovědnost při plnění všech úkolů daných manuálem
 • průběžná komunikace s koordinátorem OZS a účast na měsíčních schůzkách
 • alespoň 60 % účast a spolupráce na akcích pro zahraniční studenty pořádaných OZS
 • povinnost (spolu)organizace alespoň jednoho výletu
 • vyplnění závěrečné hodnotící zprávy

Buddyho desatero

 1. K zahraničnímu studentovi se chovám tak, jak bych chtěl, aby se ostatní chovali ke mně.
 2. Své úkoly plním vždy zodpovědně.
 3. Nebojím se požádat o pomoc, když na něco nestačím nebo si nevím rady.
 4. Závažné situace vždy konzultuji s koordinátorem OZS.
 5. Nepoškozuji dobré jméno SU OPF.
 6. Nezneužiji neznalosti místních poměrů zahraničního studenta ve svůj prospěch nebo pro komerční účely.
 7. Vezmu svěřeného studenta alespoň jednou „na jedno“ :-)
 8. Chovám se tak, aby se tu zahraniční student cítil jako doma.
 9. Studentovi se budu věnovat po celý semestr.
 10. Pro zahraničního studenta budu kulturním průvodcem.