Telefonní kontakty

01

+420 596 398 309

Místnost

01

A-A305

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

Email: simakova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví