Složení AS SU OPF

Předseda:
 • Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (prazak@opf.slu.cz)

Místopředseda:
 • Ing. Lucie Vavrušková (vavruskova@opf.slu.cz)

Tajemník:
 • Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (adamek@opf.slu.cz)

Komora akademických pracovníků:
 • Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (adamek@opf.slu.cz)
 • Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (bauerova@opf.slu.cz)
 • RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.d. (franek@opf.slu.cz)
 • Dr. Ing. Ingrid Majerová (majerova@opf.slu.cz)
 • Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (prazak@opf.slu.cz)
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (ruckova@opf.slu.cz) 
 • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (tvrdon@opf.slu.cz) 

Studentská komora:
 • Bc. Matěj Fiala (O190108@opf.slu.cz)
 • Bc. Karla Foltisová (O180050@opf.slu.cz)
 • Ing. Lucie Vavrušková (vavruskova@opf.slu.cz)
 • Nela Peterová (pet0198@slu.cz)

Složení pracovních komisí

Komise pro studijní a sociální záležitosti
 • Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (adamek@opf.slu.cz)
 • Bc. Karla Foltisová (O180050@opf.slu.cz)
 • Nela Peterová (pet0198@slu.cz)

Komise pro hospodářské záležitosti
 • Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (bauerova@opf.slu.cz)
 • Dr. Ing. Ingrid Majerová (majerova@opf.slu.cz)
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (ruckova@opf.slu.cz) 
 • Ing. Lucie Vavrušková (vavruskova@opf.slu.cz)

Komise pro legislativní a organizační záležitosti
 • RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.d. (franek@opf.slu.cz)
 • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (tvrdon@opf.slu.cz) 
 • bc. Matěj Fiala (O190108@opf.slu.cz)