Složení AS SU OPF

Předseda:
 • Dr. Ing. Ingrid Majerová (majerova@opf.slu.cz)

Místopředseda:
 • Lukáš Doubravský (dou0018@slu.cz)

Tajemník:
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (ruckova@opf.slu.cz) 

Komora akademických pracovníků:
 • Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (bauerova@opf.slu.cz)
 • Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (buryova@opf.slu.cz)
 • Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (koprivova@opf.slu.cz)
 • Ing. Radka Kubalová, Ph.D. (kubalova@opf.slu.cz)
 • Dr. Ing. Ingrid Majerová (majerova@opf.slu.cz)
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (ruckova@opf.slu.cz) 
 • Ing. Lucie Waleczek Zotyková, Ph.D. (waleczekzotykova@opf.slu.cz) 

Studentská komora:
 • Lukáš Doubravský (dou0018@slu.cz)
 • Bc. Denisa Horáková (hor0183@slu.cz)
 • Sára Macková (mac0254@slu.cz)
 • Dominik Téma (tem0008@slu.cz)

Složení pracovních komisí

Komise pro studijní a sociální záležitosti
 • Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (předsedkyně komise)
 • Ing. Ivona Buryová, Ph.D.
 • Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
 • Bc. Horáková Denisa
Komise pro hospodářské záležitosti
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (předsedkyně komise)
 • Ing. Radka Kubalová, Ph.D.
 • Lukáš Doubravský
Komise pro legislativní a organizační záležitosti
 • Ing. Lucie Waleczek Zotyková, Ph.D. (předsedkyně komise)
 • Sára Macková
 • Dominik Téma