Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 29. 9. 2021


Ve středu 29.9.2021 se od 13:00 uskuteční 8. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021- 2023. Zasedání proběhne v zasedací místnosti A308 (SU OPF, Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná).

Program jednání:

  1. Úvod, schválení programu

  2. I. Změna Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů SU OPF

  3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ekonomika a management v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok

    2022/2023

  4. Conditions for the admission to the doctoral study program in Economics and Management accredited in English in the full-time and part-time forms of study for the academic year 2022/2023

  5. Conditions for the admission to the follow-up Master’s degree study program in Economics and Management accredited in English in the full-time form of study at the SU SBA for the academic year 2022/2023

  6. Doplňovací volby do AS SU za OPF

  7. Různé Materiály k projednání jsou dostupné ZDEV Karviné dne 22. 9. 2021

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF