Zasedání AS SU OPF dne 21. 9. 2022 


Ve středu 21. 9. 2022 se od 13:00 uskuteční 18. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021-2023. Zasedání proběhne v zasedací místnosti A 308. 


Program jednání:

  1. Úvod, schválení programu

  2. Conditions for the admission to the Bachelor’s degree study program in Economics and Management accredited in English in the full-time form of study at the SU SBA for the academic year 2023/2024

  3. Conditions for the admission to the follow-up Master’s degree study program in Economics and Management accredited in English in the full-time form of study at the SU SBA for the academic year 2023/2024

  4. Studentská rada SU OPF

  5. Volby kandidáta na funkci děkana SU OPF

  6. Různé 


V Karviné dne 14. 9. 2022


Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF