Pozvánka na mimořádné zasedání AS SU OPF dne 7. 6. 2023


Ve středu 7. 6. 2023 se od 16:00h. uskuteční mimořádné zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021-2023. Zasedání proběhne v zasedací místnosti A 308. Pro případné online připojení je možné využít schůzku v MS Teams na odkaze ZDE.

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022

3. Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2022

4. Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu Cestovní ruch a turismus

5. Podmínky pro II. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Inovativní podnikání v prezenční formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2023/2024

6. RůznéV Karviné dne 31. 5. 2023


Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.

předseda AS SU OPF