Rada garantů je poradní orgán zajišťující kvalitu vzdělávací činnosti na fakultě a provádějící její průběžné vnitřní hodnocení. Rada garantů svou činností dbá na obsahový, pedagogický, vědecký a organizační rozvoj jednotlivých studijních programů a dozoruje závažné změny v obsahu výuky jednotlivých předmětů. Rada garantů dále provádí vnitřní akreditaci. Činnost Rady garantů upravuje Směrnice děkana č. 3/2018 Zřízení a působnost Rady garantů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Složení Rady garantů SU OPF

 • Předseda: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.

členové:

 • doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
 • doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
 • Ing. Jakub Ježíšek
 • doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
 • doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
 • doc. Ing.  Pavlína Pellešová, Ph.D.
 • doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
 • Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.