Projekty v programovacím období 2014 - 2020

Projekty operačních programů
Název projektu
Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály
Číslo projektu
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501
Řešitel
Ing. Miroslava Šromková
Partneři
-
Doba řešení
2017 – 2022
www

https://www.slu.cz/slu/cz/layout/632

Název projektu
Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení
Číslo projektu
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502
Řešitel
Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Partneři
-
Doba řešení
2017 – 2022
www

https://www.slu.cz/slu/cz/layout/631

Název projektu
Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektu
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537
Řešitel
Centrum řízení projektů
Partneři
-
Doba řešení
2017 – 2022
www

https://www.slu.cz/slu/cz/layout/629