Projekty řešené v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě období 2019 – 2020

Název projektu
Rozvoj studijního programu v angličtině na SU OPF
Číslo projektu

Řešitel
za OPF: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Název projektu
Rozvoj podnikavosti a analytických dovedností studentů prostřednictvím činnosti Business Gate a Institutu interdisciplinárního výzkumu
Číslo projektu

Řešitel
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Název projektu
Reflexe aktuálních trendů do studijních programů
Číslo projektu

Řešitel
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Název projektu
Marketing a propagace SU
Číslo projektu

Řešitel
za OPF: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Projekty řešené v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě období 2016 – 2018

Název projektu
Rozvoj oboru Podniková ekonomika a management v angličtině
Číslo projektu
01/2016
Řešitel
za OPF: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Název projektu
Rozšiřování aktivit IIV - vytvoření Business Gate
Číslo projektu
0702/2016
Řešitel
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Název projektu
Propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti na SU OPF
Číslo projektu
0605/2016
Řešitel
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Název projektu
Marketing a propagace SU
Číslo projektu
04/2016
Řešitel
za OPF: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.