Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP)

Rok 2020

6/ISIP/2019    Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí
řešitel: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

7/ISIP/2019    Digitální business (nový profesně orientovaný bakalářský studijní program)
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

8/ISIP/2019    Mezinárodní obchod (nový profesně orientovaný bakalářský studijní program)
řešitel: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

16/ISIP/2020 Inovativní podnikání (nový profesně orientovaný studijní program)
řešitel: doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.  


Rok 2019

6/ISIP/2019    Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí
řešitel: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

7/ISIP/2019    Digitální business (nový profesně orientovaný bakalářský studijní program)
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

8/ISIP/2019    Mezinárodní obchod (nový profesně orientovaný bakalářský studijní program)
řešitel: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.


Rok 2018

P02/2018 Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí
řešitel: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

P08/2018 Posílení meziuniverzitní spolupráce v oblasti inovace vybraných předmětů oboru VES
řešitel: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

P05/2018 Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
řešitel: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

P04/2018 Inovace a modernizace předmětu Zakládání podniku oboru Podniková ekonomika a management
řešitel: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

P10/2018 Podpora integrace simulačního software do výuky
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

P13/2018 Pořízení speciálního statistického software pro výuku pokročilých metod statistiky v doktorském stupni studia
řešitel: RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.

Rok 2017

P04 Zavedení inovovaného předmětu Odborná praxe SU OPF s využitím procesního modelu
řešitel: RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.

P02 Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí
řešitel: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

P11 Nová platforma konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
řešitel: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

P10 Inovace a modernizace vybraných předmětů ve studijním oboru Podniková ekonomika a management
řešitel: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.

P08 Posílení meziuniverzitní spolupráce v oblasti inovace vybraných předmětů oboru VES
řešitel: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

P05 Inovace předmětu Cestovní ruch vyučovaného v rámci studijního oboru PEM
řešitel: Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.

P17 Implementace nových pojmů a institutů soukromého práva do studijní materie SU
řešitel: JUDr. Jaromír Richter