Projekty v programovacím období 2014 - 2020

Projekty operačních programů
Název projektu
Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů na Slezské univerzitě v Opavě
Číslo projektu

Řešitel za OPF
RNDr: Zdeněk Franěk, Ph.D.
Partneři
-
Doba řešení
od 2017
www

Název projektu
Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí
Číslo projektu
02027/2017/FIN
Řešitel
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Partneři
-
Doba řešení
2017 - 2018
www

http://fsm-msk.cms.opf.slu.cz/

Název projektu
Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního
Číslo projektu
06730/2018/RRC
Řešitel
Ing. Miroslava Šromková a doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Partneři
-
Doba řešení
7/2018 - 7/2019
www