Soutěž pro středoškoláky

Obchodně podnikatelská fakulta každoročně vyhlašuje Soutěž pro studenty střední škol. Úkolem je zamyslet se nad daným tématem a vytvořit esej s vlastními stanovisky na danou problematiku.

Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami (např.: sportovní hodinky, bezdrátová sluchátka, bluetooth reproduktor).

Soutěž s Českou národní bankou

Katedra financí a účetnictví každoročně pořádá celostátní soutěž pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti. Cílem soutěže je poskytnout středoškolákům příležitost zamyslet se nad problematikou řízení osobních financí, využití moderních technologií ve financích nebo finančního vzdělávání. Každý rok je úkolem studentů napsat odbornou esej na aktuální téma. Autoři tří nejlepších esejí pak získají velmi atraktivní finanční odměnu a možnost osobně se setkat a diskutovat s vysokými představiteli ČNB při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže. Kromě ČNB je partnerem soutěže také statutární město Karviná.